AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI(16-22 EYLÜL)
22 Eylül 2017

 AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

 

            Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilk olarak 2001 yılında “Otomobilsiz Kent Günü” adı altında çeşitli etkinlikler yapılmış olup, o tarihten bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında toplu ulaşımın önemi, otomobilsiz yaşam, bisiklet kullanımının önemi, yaşanabilir çevre, gürültü kirliliği ile mücadele, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına yönelik temalarının öne çıkartıldığı etkinliklerle kutlanmaktadır. Avrupa Hareketlilik Haftası daha temiz, daha sağlıklı bir kent özlemini dile getirerek, gürültü, yok olan yeşil alanlar, sürdürülebilir ulaşım modelleri, çevre koşullarının çocukların psikolojileri üzerine etkisi, temiz şehir, çevre sağlığı, yeni bir otomobil kullanım kültürü konularını kapsamaktadır.

            Bu haftanın genel amacı, artan motorlu araç trafiğinin kentsel alanda yol açtığı kirliliğe karşı vatandaşların bilinçlendirilmesini teşvik etmektir. Aslında bu kampanya sadece atmosferin kirlenmesi ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi değil; aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini de hedeflemektedir.

 

TRAFİĞİN ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

 Çevre ve insan ayrılmaz bir bütün olduğundan çevreye verilecek her türlü tahribatın insan üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Yaşadığımız şehirlerde ise çevresel etkinliği açısından en önemli etkende taşıt trafiğidir.

Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir.

Trafikte araçların kullanımıyla oluşan gürültü; genellikle araçların motorlarında, egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü motor gücüne, hızına, seyreden taşıtların cinsine, yol eğim derecelerine ve kaplama özelliğine bağlı olarak değişmektedir.

Tüm bu nedenlerle oluşan trafik gürültüsü insan yaşamıyla iç içe olması sebebiyle hem çevre açısından hem de insanların sağlığı açısından başta stres olmak üzere önemli etkiler yaratmaktadır.

Trafiğin olumsuz çevre etkilerinden bir diğeri de çevre kirliliğinin en önemli parametrelerinden biri olan, canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan hava kirliliğidir.

Benzinli ve dizel motorların egzoz gazları hava kirliliği ‘ne neden olan kaynakların başında gelmektedir.

 

EGZOZ GAZLARININ ÇEVREYE ETKİSİ

Bilindiği gibi; araçlarda kullanılan yakıtların yanması sonucu ortaya bazı zehirli gazlar çıkmaktadır. Bu gazlar teorikte CO2, H2O ve N2  olması gerekirken araç motor yakma sisteminden kaynaklanan(eksik yanma, yüksek motor sıcaklığı……v.b.) sebeplerden dolayı daha zehirli olan CO, HC ve NOX’ler ortaya çıkmaktadır. Bu gazların günümüzde çoğalan dünya nüfusu ile birlikte artan otomobil sayısına bağlı doğru orantılı olarak çevreyi kirletme etkisi de artmıştır.

Açığa çıkan bu zehirli gazlardan insan sağlığı açısından en önemli etkiye sahip, soba zehirlenmelerinde de karşımız çıkan renksiz, kokusuz gaz olan CO(karbon monoksit) gazıdır. Karbonmonoksit gazı insan kanında bulunan ve oksijen taşıyan hemoglobin maddesine bağlanarak metahemoglobin maddesini oluşturur. Bu madde kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ölüme varan sonuçlar doğurmaktadır.

 

NOx ve HC Özellikle, insanların solunum yollarına zarar verir, yapı, bina ve malzemeleri aşındırır, rüzgarlar ile taşınarak asit yağmurları halinde bitki örtüsünün ve ormanların tahribine neden olmaktadır.

Ayrıca egzoz emisyonlarında oluşan karbondioksit emisyonu yeryüzünün ısınmasında da önemli rol oynamaktadır. (Sera Etkisi)

 

ALINAN ÖNLEMLER

 

•         Avrupa ülkeleri emisyon oranları için her yıl değişik standartlar belirlemektedir.

 

•         Bu önlemlerin başında gelen ve bizi ilgilendiren egzoz emisyonlarının düşürülmesidir.

 

•         Motor üretici firmalara, Avrupa ülkeleri için üretilecek araçlarda bu emisyon oranlarını zorunlu olarak sunmuşlardır.

 

            Ülkemizde Egzoz Emisyon kontrolü işlemleri “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

            Bu doğrultuda;16-22 Eylül “Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü”münasebetiyle1999 yılından bu yana Avrupa ülkelerinin birçok kentinde, 2001 yılından bu yana ise ülkemizde çevresel konulara kamuoyunun duyarlılığını artırmak ve etkin katılımın sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

           

            Bu etkinliklerin başında; 

 

·         Bisiklet turları

 

·         Yürüme turları gelmektedir.

 

            Etkinliklerde ki amaç; daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için kent merkezlerinde insanları sürdürülebilir, çevreci, daha sağlıklı ulaşım şekillerine TOPLU TAŞIMA, YAYA ve BİSİKLET  ile ulaşıma teşvik edilmesidir.

           

            Taşıt trafiğinden kaynaklanan kirliliği önlemek adına birey olarak bizler;

 

·         Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde mecbur kalınmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız. Yürüyüş yapmalıyız.

·         Bisiklet kullanmalıyız.

·         Sürekli asansör kullanmak yerine sık sık merdivenleri de tercih etmeliyiz.

·         Şehir içi ve Şehir dışı ulaşımlarında toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. 

 

 

                                                             

 

Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü