Çatalzeytin İlçesi Kıyı Koruma Yapısı (İstinat Duvarı) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
20 Kasım 2017

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11/11/2017 tarih ve 19640 sayılı yazısı ile onaylandığı bildirilen Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesi “Kıyı Koruma Yapısı (İstinat Duvarı) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 20/11/2017 tarihinde Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.?