CDP ASKI DUYURUSU
01 Kasım 2017

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 23.10.2017 tarihinde onaylanan “Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 01/11/2017 tarihinde Müdürlük ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır. ?Bahse konu pafta ve askıya alma tutanağı ektedir.