HAVA KALİTESİ TOPLANTISI YAPILDI
03 Kasım 2017

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü; İlimiz dahil olmak üzere 13 İli kapsamaktadır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü’nün görevi hava kirliliği boyutu hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunarak, kirlilik kaynağının tespiti ile alınacak tedbirlerin uygulanmasını etkinleştirmektir. 

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü tarafından 01/11/2017 tarihinde saat 14:00’da, Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen hava kalitesi konulu toplantıya, İlimiz Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları, OSB Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından katılım sağlanmıştır.