KASTAMONU İLİ 2018 YILI YÜZME SEZONU TOPLANTISI YAPILDI
28 Mayıs 2018

09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” 10. Maddesinde: “Yüzme ve rekreasyon suyu olarak kullanılan alanlarda yapılacak olan izleme çalışmasında belirlenecek numune alma noktaları, Vali başkanlığında başta il teşkilatları temsilcileri olmak üzere ilgili diğer idare temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenir. Komisyon, numune alma noktalarının belirlenmesi, belirlenen noktaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu noktaların revizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bir kere yüzme sezonu başı, bir kere de yüzme sezonu sonu olmak üzere yılda iki kez toplanır. Belirlenen numune alma noktaları her yıl düzenli olarak Bakanlığa bildirilir.” Hükmü yer almaktadır.

İlimizde toplam 11 adet yüzme alanı ve Numune alma noktası bulunmaktadır. Yüzme alanlarındaki numune ve izleme çalışmalarına 05.06.2017 tarihinde başlanmış olup 18.09.2017 tarihinde sona ermiştir. Bildirilen Program doğrultusunda her yüzme alanından 8 ( Sekiz ) kez olmak üzere 88 ( Seksen Sekiz) adet numune alınmıştır.

Alınan numunelerin 09.01.2006 tarih ve 26048 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren " Yüzme Suyu kalitesi Yönetmeliği"nde belirtilen sınır değerleri aşmadığı tespit edilmiştir.