KASTAMONU ili PINARBASI, ilcesinde
07 Haziran 2018
KASTAMONU il PINARBASI, ilce YUKARIAKTAŞ KÖYÜ mevkiinde HP MERMER İNŞAAT ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan II(b) GRUP S:201600077 SİCİL NUMARALI VE ER:3333551 ERİŞİM NUMARALI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KASTAMONU Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.