KASTAMONU ili PINARBASI ilçesindeki
08 Haziran 2018
KASTAMONU ili PINARBASI ilçesi sınırları içerisinde HP MERMER İNŞAAT ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan II(b) GRUP S:201600077 SİCİL NUMARALI VE ER:3333551 ERİŞİM NUMARALI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 12/07/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya KASTAMONU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve KASTAMONU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.