KASTAMONU MERKEZ İLÇE, TAŞLIK KÖYÜ MÜCAVİR ALANI
07 Eylül 2017

 KASTAMONU MERKEZ İLÇE, TAŞLIK KÖYÜ MÜCAVİR ALANI

 

Kastamonu Belediyesince Kastamonu Merkez İlçe, Taşlık Köyünün bir kısmını içeren yaklaşık 68 hektar büyüklüğündeki alanın mücavir alana dahil edilmesine ilişkin teklif,      T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilerek, 19/07/2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan "Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ile belirlenmiş olan sanayi alanı sınırlarını kapsayacak şekilde yapılan düzenlemelerle birlikte Taşlık Köyü sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 158 hektar yüzölçümündeki teklif alanın mücavir alana dahil edilmesi 23/08/2017 tarihli ve 15152 sayılı Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile onaylanmış olup, 31/07/2013 tarih ve 213/22 sayılı Genelge uyarınca Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda 30 (Otuz) gün süre ile bilgi amaçlı olarak askıya çıkarılmıştır. ?