Kastamonu Valiliği
Kastamonu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kastamonu Valiliği
Kastamonu Valiliği
ÇED GÖRÜŞÜ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ/BELGELER

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında muafiyet  veya kapsam dışı başvurularında ekte yer alan dilekçe ve bilgi/belgeler ile müracaatta bulunulması gerekmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Örnek Dilekçe TIKLAYINIZ

Ek-1: Başvuru Formu TIKLAYINIZ

Ek-2: Örnek Proje Özeti TIKLAYINIZ

Ek-3: Örnek İş Akım Şeması TIKLAYINIZ

Ek-4: Taahhütname TIKLAYINIZ