Kastamonu Valiliği
Kastamonu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kastamonu Valiliği
Kastamonu Valiliği

YÜZME SUYU SEZON SONU TOPLANTISI

05 Kasım 2018
YÜZME SUYU SEZON SONU TOPLANTISI
YÜZME SUYU SEZON SONU TOPLANTISI

09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” 10. Maddesinde: “Yüzme ve rekreasyon suyu olarak kullanılan alanlarda yapılacak olan izleme çalışmasında belirlenecek numune alma noktaları, Vali başkanlığında başta il teşkilatları temsilcileri olmak üzere ilgili diğer idare temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenir. Komisyon, numune alma noktalarının belirlenmesi, belirlenen noktaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu noktaların revizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bir kere yüzme sezonu başı, bir kere de yüzme sezonu sonu olmak üzere yılda iki kez toplanır. Belirlenen numune alma noktaları her yıl düzenli olarak Bakanlığa bildirilir.” Hükmü yer aldığından; Vali Yardımcısı Ünal KILIÇARSLAN başkanlığında Komisyon üyelerinin katılımı ile 05.11.2018 tarihinde saat 16:00’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanılarak, gündemindeki konular karara bağlanmıştır. 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır